AZ--------------------------------+


"พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทยลื้อ ยึดถือธรรมมะ พระพุทธรูป 700 ปี อนุุสรณีย์ทุ่งช้าง
 
-- ข่าวประชาสัมพันธ์ --


ในวันที่ 30 มีนาคม 58สำนักงานเกษตรทุ่งช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรตำบลและเรื่องเทคนิคการเพิ่มผลผลิตเงาะเพื่อให้มีคุณภาพ

(รายละเอียดข่าวคลิก)

 

อบรมจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ (Zoning) ณ บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
(รายละเอียดข่าวคลิก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
หมู่ที่  ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  55130
 
 
โทร.054 - 795129    Email:
tc054795109@hotmail.com